Salongi teenuste Korduma Kippuvad Küsimused

Mis erinevus on ripsmete paigaldusel ja hooldusel?

Paigaldus tähendab pikenduste lisamist eelnevalt pikendustevabadele naturaalsetele ripsetele. Paigaldus algab põhjaliku konsultatsiooniga.

Hooldus tähendab väljakasvanud ripsmete eemaldamist ja uuesti pikendamist vajavate ripsmete katmist värskete pikendustega, jätkates sama modelleeringuga.

Selleks, et ripsmed kvalifitseeruksid „hoolduse“ alla, on vajalik kahe tingimuse täitmine:

 • Paigaldusest või eelmisest hoolduses ei ole möödas rohkem kui 3 nädalat. Kuna ripsmed kasvavad igapäevaselt, on selle aja möödudes ripsmed niivõrd palju välja kasvanud, et pikendused tuleb eemaldada. Kui pikendused on ripsmereast liiga kaugele kasvanud, hakkab nende raskus naturaalseid ripsmeid allapoole kaaluma, mis võib neile kahjustust tekitada. Samuti näevad väljakasvanud pikendused sassis välja.
 • Vähemalt 40% kliendi oma ripsmetest on hoolduse alguses kaetud pikendustega. Ripsmetehnik eemaldab nendest omakorda pikendused, mis on liiga palju välja kasvanud.

Kas hooldust saab teha ka teise tehniku juurest tulles?

Teise tehniku juurest tulnud kliendile saab hooldust teostada ainult korrektselt teostatud tööle ja standardile vastava püsivuse korral (vähemalt 40% naturaalsetest ripsmetest on kaetud pikendustega). Ebakorrektse töö puhul Marianna eemaldab pikendused ja teostab värske paigalduse. Ripsmete eemaldus on tasuta, klient tasub ainult uue paigalduse hinna.

Millest sõltub hoolduste ajakulu?

Ripsmete paigalduse aeg sõltub kliendi naturaalsete ripsmete arvust ja hoolduse puhul ka püsivusest. Aega broneerides tuleks alati arvestada hoolduse juures väljatoodud maksimaalse ajakuluga; mõnikord võib hooldus ka pisut kiiremini valmis saada.

Mis on broneerimistasu?

Uue kliendi esmakordsel aja broneerimisel tasub klient broneerimistasu. Selle maksumus võetakse maha hoolduse hinnast. Broneerimistasu eesmärk on vältida broneeringuid, kus klient ei ole oma otsuses kindel ja ei ilmu hooldusele kohale. Klient võib esmase broneeringu aega muuta, kuni see toimub rohkem kui 24h enne hoolduse algust. Kui klient muudab esmase broneeringu aega vähem kui 24h enne hoolduse algust, ei kuulu broneeringutasu tagastamisele ning uue aja broneerimiseks tuleb tasuda uus broneerimistasu.

Järgnevatele hooldustele aegade broneerimisel broneerimistasu ei rakendu.

Kas ripsmepikendused kahjustavad kliendi enda ripsmeid?

Kahjustust võivad tekitada:

 • Ripsmetehniku ebakorrektne töö st.naturaalsed ripsmed ei ole üksteisest korralikult isoleeritud ja/või on valitud ripsmepikendused naturaalsete ripsmete jaoks liiga pikad/rasked. Anname Marianna tööle garantii, et see on välistatud!
 • Ripsmete vale kodune hooldus:
  • Ripsmeid ei pesta igapäevaselt
  • Mehaaniline kahjustus (ripsmete mudimine, sikutamine vms)
  • Kõhuli magamine (nägu otse vastu patja)
  • Pikendustele „tutikute“ või poes müüdavate kleepribaga ripsmete lisamine. Nende liim jääb pikenduste külge nii tugevasti kinni, et eemaldamine võib välja kiskuda ka mõned oma ripsmed

Kui järgida Marianna koduse hoolduse nõuandeid (antakse esmase konsultatsiooni ajal), ei teki ripsmetele pikendustest kahjustust.

Mida tähendab konsultatsioon?

Konsultatsioon teostatakse enne ripsmepaigalduse algust. Olles tutvunud kliendi näo- ja silmakujuga ning eelistustega, soovitab Marianna sobilikku ripsmestiili. Enamik silmakujudele sobib 2-3 erinevat stiili, mille vahel klient saab valida oma eelistuse.

Toetudes oma teadmistele ja kogemustele, soovitab Marianna ainult ripsmestiile, mis ei kahjusta kliendi naturaalseid ripsmeid. Ta räägib ka koduse hoolduse põhimõtetest ning annab esmakordselt paigaldusse tulnud kliendile kaasa Clean 11 ripsmevahu.

Milliseid ripsmeid hooldustes kasutate?

Kasutame nii klassikalise, volüümi kui ka glam volüümi paigalduste puhul imepeeneid 0.07mm diameetriga sünteetilisi ripsmepikendusi

Kas ripsmetele kehtib garantii?

Normaalne on kaotada iga päev ca 3-5 ripset mõlema silma pealt. Mida aeg edasi peale hooldust, seda rohkem ripmseid ära tuleb.

Esineb olukordi, kus ripsmete paigaldamisel on midagi valesti läinud ja ripsmeid hakkab massiliselt ära tulema juba esimestel päevadel peale hooldust. Seepärast anname tööle 5-päevase garantii. See tähendab, et kui selle aja jooksul tuleb tavapärasest rohkem pikendusi ära, teeb Marianna ripmsetele tasuta hoolduse. Selle jaoks tuleks Mariannat juhtunust koheselt teavitada (st 5 päeva jooksul) ja tulla hooldusesse ripsmeid näitama ja uut hooldust saama.

Nädal või paar hiljem esitatud pretensioone ei rahuldata, kuna pole võimalik kindlaks teha, mis hetkel ripsmed ära tulid